Exit Visa
EXIT VISA on 08/28/2020

Exit i Visa u akciji pod sloganom "Prisloni, uštedi i podrži"

Sa ciljem pružanja podrške malim biznisima u prevazilaženju posledica koronavirusa, EXIT i kompanija Visa su pokrenuli platformu pod nazivom "Velika bina za male biznise", pružajući im besplatnu medijsku promociju, vidljivost na specijalno kreiranom sajtu www.binazabiznise.rs i društvenim mrežama dveju kompanija. Zainteresovani mali biznisi mogu se uključiti u projekat putem pomenutog sajta.

E EXIT VISA